Кам'янське. НВК № 24


запам'ятати

 
Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ЕСТЕТИЧНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

    

                 Керівник МО Ісак Тетяна Вікторівна,

спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист
 
Науково-методичний проект МО:
 
"Розвиток пізнавальних навичок учнів, формування творчого системного мислення, забезпечення успішної адаптації молоді до сучасних суспільно-економічних умов життя"
 
    Робота МО спланована згідно з принципами і положеннями нормативних і директивних документів про освіту, рекомендаціями обласного і міського управління освіти і науки за новою науково-методичною проблемою області "Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості".  При цьому особливого значення набула креативність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної  життєдіяльності. Учителі прагнули до творчого вирішення проблем через використання сучасних педагогічних інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення визначеної мети, до такої організації навчання, виховання і розвитку творчої активності, у якій як педагог, так і учень має сприятливі умови для самореалізації,  прагне до  отримання творчого продукту інтелектуальної діяльності і самостійного створення нового.
Розпочато творчу роботу над науково-методичною проблемою області: «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» на першому (підготовчому) її етапі за такими напрямками:
·           планування роботи творчих групп;
·           створення «банку інформації»;
·           визначення основних показників для системного відстеження;
·           діагностика рівня готовності педагогічних колективів до роботи над проблемою;
·           організація роботи психолого-педагогічних семінарів з проблеми креативної освіти.
     Проводилая робота над шкільною проблемою: «Впровадження в практику роботи школи продуктивного навчання, проектних технологій, які б спонукали учня виявляти інтелектуальні здібності, моральні й комунікативні компетентності, здатність до самоосвіти і креативного мислення».
      Учителі естетично-гуманітарного циклу особливу увагу у своїй роботі приділили роботі над проблемою: «Розвиток пізнавальних навичок учнів, формування творчого системного мислення, забезпечення успішної адаптації молоді до сучасних суспільно-економічних умов життя». Викладачі працювали над забезпеченням методичного супроводу викладання гуманітарних предметів для розвитку в учнів позитивного мислення та розвитку інноваційного потенціалу особистості, впроваджували моніторинг якості навчання та життєвої компетенції учнів, інтерактивні форми навчання, особливу увагу звернули на метод проектів та спрямували роботу на вивчення сучасних педагогічних технологій, реалізовували принципи національного і громадянського виховання, працювали над формуванням в учнів ключових компетенцій: соціальних, політкультурних, інформаційних, комунікативних, саморозвитку та самоосвіти. На належному рівні були проведені предметні тижні, організовано обмін досвідом, навчання молодих спеціалістів.
Проте результати зрізів знань, адміністративних контрольних робіт, результати міських олімпіад свідчать про ще низький рівень знань учнів. Більше уваги слід звернути на роботу з обдарованими дітьми, налагодити роботу з організації науково-дослідницької діяльності.
Методична робота була спрямована на:
-    розвиток творчої особистості вчителя і учнів, на підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів, на становлення громадянськості з врахуванням особистісно зорієнтованих технологій;
-    вивчення та використання на практиці сучасних досягнень психолого- педагогічної науки, передового педагогічного досвіду;
-  апробацію та введення нових освітніх технологій. 
        Активізації творчого потенціалу педагогічних працівників сприяла участь учителів у проведенні відкритих уроків, творчих звітів. Активну участь взяли педагоги МО в обласному педагогічному ярмарку «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини», у підготовці і проведенні міського семінару «Вияви тривожності під час вивчення англійської мови».
  
             Проводиться позакласна робота з української мови та літератури, світової літератури, англійської мови.
 
Викладачі МО  працюють над науково-методичною проблемою області "Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості" на другому її етапі - організаційно-моделюючому, що полягає в науковому обґрунтуванні моделі креативного освітнього закладу, розробці відповідних проектів на рівні конкретних освітніх установ, координації діяльності методичних служб різних рівнів в забезпеченні умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів.