Кам'янське. НВК № 24


запам'ятати

 
Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Аналіз науково-методичної роботи

Презентація

         Науково-методична робота з педагогічними кадрами у 2015-2016 н.р. здійснювалась відповідно до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  «Про мови», «Про фізичну культуру і спорт», Національної державної програми «Освіта України ХХІ століття», Положень про організацію науково - методичної роботи з педагогічними кадрами, Положень про здійснення інноваційної діяльності, Концепції профільної освіти в старшій школі,  на підставі наказу по НВК № 12 від 01.09.2015 р., рекомендацій ДОІППО щодо діяльності на І етапі обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», рекомендацій управління освіти і науки міської ради щодо діяльності на І етапі міського проекту «Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії особистості  умовах розбудови громадянського суспільства». В межах даного проекту колектив навчально-виховного комплексу № 24 працював над власним напрямком дослідження: «Створення розвивального освітнього простору навчального закладу з метою врахування індивідуальних особливостей та можливостей самореалізації учнів».

 

Пріоритетними напрямками діяльності педколективу визначені:

1.      Організація  роботи педагогічного колективу над обласним науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (І рік –   підготовчий).

2.     Широке використання ефективних педагогічних та інформаційних технологій.

3.     Проведення організаційно – методичних заходів щодо інтенсифікації процесу інформатизації НВК.

4.      Удосконалення методів і форм розвитку позитивної мотивації  навчальної 

діяльності учнів.

5.      Психолого-педагогічне проектування розвитку особистості учнів, робота з

обдарованими дітьми.

6.     Удосконалення системи науково – методичної  роботи в НВК.

7.      Диференціація та індивідуалізація навчально-виховного процесу.

8.     Підвищення рівня професійної компетентності вчителя.

9.     Результативність участі учнів школи у Всеукраїнських олімпіадах із базових дисциплін, МАН, творчих конкурсах.

10.  Створення здорового мікроклімату у школі, сприятливих умов для   навчання та виховання, співпраці вчителя й учнів.

11.   Підготовка конкурентоспроможних випускників, адаптованих до життя в інформаційному суспільстві, яке швидко змінюється.

12.  Виховання Людини-Патріота як пріоритетна складова соціалізації  особистості.

У рамках вивчення і реалізації I етапу науково-методичної проблеми були проведені педагогічні ради: «Педагогічне проектування процесу соціалізації учнів різних вікових груп», «Виховання Людини-Патріота як пріоритетна складова соціалізації особистості», «Атестація-крок до вершин педагогічної майстерності» , «Культура спілкування. Профілактика лихослів’я» проведено психолого – педагогічний семінар «Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в умовах демократизації суспільства»; методичний турнір «У світі інноватики».

         Однією з форм методичної роботи в НВК є моніторинг якості освіти. Він містить у собі відстеження основних результатів роботи закладу, тобто відстеження рівня освітньої підготовки учнів із різних напрямів:

· якість знань із предметів, по паралелях, по класах, рівень роботи з обдарованими   дітьми;

· моніторинг рівня вихованості та системи виховної роботи;

· моніторинг здоров'я та здорового способу життя;

· моніторинг соціальної успішності випускників;

· моніторинг здійснення загальної середньої освіти.

Дані, отримані в ході моніторингу (див. презентацію), дозволяють більш грамотно підійти до рішення проблеми варіативності освіти, що включають компоненти базового, варіативного та поглибленого вивчення низки предметів у класах, що також має свої позитивні результати.

Завдання, поставлені у роботі над проблемою, реалізовувались також з допомогою предметних тижнів, шкіл педагогічної майстерності. Починаючи з жовтня і закінчуючи квітнем, кожне МО  представляє свою роботу у вигляді відкритих уроків та позакласних заходів, випуску стіннівок та плакатів, різноманітних конкурсів. По закінченню здається творчий звіт та фотозвіт про виконану роботу.

         В листопаді 2015 р. на базі НВК було проведено міський семінар-практикум вчителів інформатики за темою: «Підготовка учнів до виконання між предметних проектно-дослідницьких завдань при викладанні інформатики».      

         Значна увага протягом року приділялась професійному зростанню педагогів. За результатами атестації 2016 року підвищили рівень фахової майстерності:

-         вчитель історії Катоній К.О.– присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»;

-         вчитель початкових класів Підберезна Л.В. – встановлено 9-й тарифний розряд та підтверджено раніше присвоєне звання «старший учитель».

В 2017 році атестуються наступні вчителі: Багашова, Харченко, Васильєва, Байрак, Лакша, Присвітла, Катоній?

Курсову перепідготовку на базі ДОІППО пройшли наступні вчителі:

Підберезна Л.В. – вчитель початкових класів;

         Хотинець В.О.   – вчитель початкових класів;  

         Харченко І.В. – вчитель зарубіжної літератури та російської  мови;

         Яра Л.Б.- вчитель математики ;

         Лакша Н.Ю.- вчитель математики;

         Дзяба І.Л. – соціальний педагог;

         Ісак Т.В. – вчитель української мови та літератури;

         Байрак О.Л. – вчитель англійської мови.

Оцінювати професійну діяльність вчителя: треба чи не треба. Ми вважаємо – треба! Звичайно, згідно з певними критеріями, які і були нами розроблені, на початок року вдосконалені, відредаговані. (див. презентацію)

На підставі викладеного, з метою якісної організації науково-методичної роботи з педколективом завданнями на 2016-2017 н.р. є наступні:

-         Продовжити підвищувати фаховий рівень педагогів, зосередити увагу на методичній роботі з молодими педагогами.

-         Забезпечити ефективність діяльності шкільних методичних формувань.

-         Вивчати та впроваджувати досягнення психолого-педагогічної науки, педагогічного досвіду, інноваційних технологій навчання.

-         Покращити роботу з обдарованими дітьми.

-         Вивчати і аналізувати результативність роботи вчителів, ефективно використовуючи методи спостереження і анкетування. Пропагувати передовий педагогічний досвід, висвітлювати діяльність вчителів на сайті школи.

 

В зв’язку з такими завданнями пропонуємо до вашого відома методичні заходи, що будуть проведені протягом 2016- 2017 н.р.: (див. презентацію)