Кам'янське. НВК № 24


запам'ятати

 
Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку

 

Міністерство освіти України НАКАЗ

№455

від 20.12.93р.

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 червня 1994 р.

за №121/330

Про   Типові   правила   внутрішнього   трудового   розпорядку   дляпрацівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освітиУкраїни. Зміни тексту: наказ МОН № 73 від 10.04.2000 р. З метою систематизації роботи, поліпшення ефективності праці та зміцнення дисципліни працівників закладів освіти

НАКАЗУЮ:

1.     Наказ Міністерства освіти колишнього СРСР від 13.05.85 р. № 88 «Про
правила внутрішнього  трудового  розпорядку для  працівників дитячих
дошкільних закладів системи Міністерства освіти СРСР».

3.3.     Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку,
розв'язує керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень, а у
випадках, передбачених чинним законодавством і правилами внутрішнього
розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

II. Порядок прийняття і звільнення працівників

5.     Працівники закладу та установ освіти можуть працювати за сумісництвом
відповідно до чинного законодавства.

9.  участь у громадському самоврядуванні;

     одержання натуральної оплати у сільській місцевості на рівні працівників
сільського господарства;

    Керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до чергування
в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує керівник закладу за
погодженням  з  педагогічним  колективом  і   профспілковим  комітетом.
Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок
і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів
або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до
чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

25.        Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник
закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та органі-

 

 

заційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

26.             Робота  органів   самоврядування   закладу   освіти  регламентується
Положеннями про відповідні заклади освіти, затвердженими Кабінетом
Міністрів України, та Статутом.

27.           Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим
комітетом і складається на кожний календарний рік.

Надання відпустки керівнику закладу освіти оформляється наказом відповідного органу державного управління освітою, а іншим працівникам -- наказом навчально-виховного закладу. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менше шести днів для дорослих і дванадцяти днів для осіб, молодших вісімнадцяти років. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання відпустки працівникам, молодших вісімнадцяти років, а також працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв'язку з шкідливими умовами праці.

28.     Педагогічним працівникам забороняється:

а)   змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

б)    продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

в)     передоручати виконання трудових обов'язків.

29.     Забороняється в робочий час:

а)      відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов'язків для
участі в різних господарських роботах, заходах, не пов'язаних з навчальним
процесом;

б)      відволікати працівників закладу освіти від виконання професійних
обов'язків, а також учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних
ординаторів, аспірантів, докторантів за рахунок навчального часу на роботу і
здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, за винятком випадків,
передбачених чинним законодавством.

VI. Заохочення за успіхи в роботі

30.     Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки,
надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх пов­-
новажень і за рахунок власних коштів закладів освіти.

Таким працівникам надається   також   перевага   при   просуванні   по   роботі. 

 Заохочення  оголошуються в наказі (розпорядженні), доводяться до відома всього колективу закладу освіти і заносяться до трудової книжки працівника.

VII. Стягнення за порушення трудової дисципліни

33.   За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано
один з таких заходів стягнення:

а)    догана;

б)    звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до пп. З, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 Кодексу законів про працю України.

34.         Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і
повідомляється працівникові під розписку.

38.

Подобається