Кам'янське. НВК № 24


запам'ятати

 
Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Положення про школу молодого педагога

Положення про школу молодого педагога

1.    Загальні положення

Школа молодого педагога є складовою частиною системи підвищення кваліфікації вчителів і об’єднує вчителів з вищою та середньою спеціальною освітою, що мають стаж менше 3 років і кваліфікаційну категорію “спеціаліст”.Школа молодого педагога – це постійно діюче професійне об’єднання педагогів, створене за ініціативою інформаційно-методичного центру (методичного кабінету).

 

2.    Мета і завдання

Мета:  Формування у молодих педагогів високих професійних ідеалів, потреб  в постійному саморозвитку і самовдосконаленні.

Завдання школи:

Ø    задовольняти потреби молодих педагогів у неперервній освіті і надавати допомогу у подоланні різних утруднень;

Ø    сприяти формуванню індивідуального стилю творчої діяльності педагогів;

Ø    допомагати молодим вчителям впроваджувати сучасні підходи і передові педагогічні технології у навчально-виховний процес.

 

3.    Функції і обовязки

3.1.        Організація групових занять для молодих педагогів, проведення практичних семінарських занять, науково-практичних конференцій, заслуховування звітів слухачів школи молодого педагога з питань організації навчальної діяльності і професійної освіти.

3.2.        Організація вивчення професійних потреб молодих педагогів, допомога в самовдосконаленні.

3.3.        Організація роботи щодо вивчення передового педагогічного досвіду в освітніх закладах.

 

4.    Права слухачів школи молодого педагога

Ø    брати участь у конференціях, творчих і педагогічних майстернях;

Ø    використовувати матеріальну базу школи для самоосвіти;

Ø    одержувати консультативну допомогу від педагога-наставника;

Ø    підвищувати свою кваліфікацію.

 

 

5.    Відповідальність

    Учасники і керівник школи молодого педагога несуть відповідальність за виконання поставлених перед ними завдань, функцій і обов’язків.

 

6.    Управління школою молодого педагога

    Для організації роботи школи молодого вчителя призначається керівник із числа досвідчених педагогів, що мають вищу кваліфікаційну категорію чи педагогічні звання. В річний план роботи включаються графік проведення занять, відкритих уроків з певної тематики. Протягом навчального року проводиться не менше 4 занять школи молодого педагога, практичні семінари.

До основних форм роботи з молодими педагогам відносяться:

Ø    круглі столи, семінари з науково-методичних питань, творчі звіти вчителів;

Ø    відкриті уроки і позакласні заходи;

Ø    лекції, повідомлення і дискусії з методики викладання предмету і виховання;

Ø    рольові та ділові ігри, моделювання навчальних занять, тренінги тощо;

Ø    вивчення передового педагогічного досвіду.

 

7.    Діловодство

Ø    положення про школу молодого педагога;

Ø    план роботи;

Ø    банк даних про слухачів школи в молодого педагога: кількісний і якісний склад (вік, освіта, спеціальність, педагогічний стаж, рік закінчення вищого навчального закладу);

Ø    звіти про роботу школи молодого вчителя;

Ø    методичні рекомендації.

Подобається