Кам'янське. НВК № 24


запам'ятати

 
Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Організаційно-методична робота з молодими вчителями

Особливістю роботи педагогів-початківців є те, що вони з першого ж дня самостійної роботи мають ті ж обов'язки й несуть ту ж відповідаль­ність, що й учителі з багаторічним стажем, а учні, батьки, адміністрація чекають від них такого ж бездоганного професіоналізму.

     Тож якщо вчасно не підтримати молодь, яка наважилася обрати тер­нистий педагогічний шлях, вона від зіткнення з реальністю відчуває шок, тривогу, незадоволення своїм вибором. А такий учитель не здатний ні на творчість, ні на інновації.

     Важлива роль у фаховому зростанні молодого вчителя, безперечно, належить організації методичної роботи в школі, яку слід розглядати як засіб залучення початківців педагогічної ниви до творчого пошуку.

     У нашій школі склалася дієва система науково-методичної підтримки молодих спеціалістів. Цьому сприяє раціональна структура методичної роботи, яка включає масові, групові й індивідуальні форми роботи, що взаємодіють і доповнюють одна одну і, як наслідок, сприяють підвищен­ню рівня фахової майстерності, розвитку творчого потенціалу молодих учителів, ефективності навчально-виховного процесу.

    Організацію та планування методичної роботи в педколективі роз­починаємо з діагностування молодих учителів на основі анкетування, опитування, індивідуальних співбесід, аналізу відвіданих уроків, виховних заходів тощо. Основною формою роботи є Школа формування педаго­гічної майстерності молодого вчителя, діяльність якої має системний ха­рактер, оскільки робота з молодими педагогами спрямована на подальше майбутнє навчального закладу. Викладачами в такій Школі є досвідчені вчителі, члени адміністрації. Провідна форма організації занять — інтер­активна, яка сприяє встановленню емоційних контактів, дає можливість змінювати напрямки діяльності.

    Пропоную один із варіантів планування цієї ланки методичної роботи.

    Проблема, над якою працює Школа формування педагогічної май­стерності молодого вчителя: створення умов для професійного станов­лення молодих педагогів шляхом удосконалення уроку як основної фор­ми організації процесу навчання і засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня.

Мета: цілеспрямований вплив на розвиток індивідуального сти­лю творчої діяльності молодого педагога та творчого потенціалу учнів на основі інноваційної науково-методичної допомоги

Зібратися разом — це початок, триматися разом — це прогрес, пра­цювати разом — це успіх.

                                                Генрі Форд, американський підприємець

Завдання:

  • заохочення мотивів творчої діяльності кожного молодого вчителя;
  • поглиблення науково-методичної підготовки;
  • удосконалення педагогічної техніки;
  • надання систематичної реальної дієвої психологічної допомоги з метою розвитку сучасного стилю педагогічного мислення;
  • формування індивідуальної високоефективної системи педагогічної діяльності шляхом удосконалення сучасного уроку;
  • виховання потреби в безперервній самоосвіті;
  • стимулювання групової творчості та ініціативи;
  • включення молодих педагогів до проведення відкритих уроків з демонстрацією нових методик навчання, впровадженням
  • практику роботи нових педагогічних технологій;
  • залучення до впровадження і використання інноваційних досягнень психолого-педагогічної науки, до науково-дослідної роботи та наукових публікацій під керівництвом компетентних учителів.
Подобається