Кам'янське. НВК № 24


запам'ятати

 

Анкета для молодого вчителя (після першого року навчання)

1.Уроки кого зі своїх колег Ви відвідали?

2.Що Вам особливо сподобалося на цих уроках?

3.Скільки уроків відвідали у Вас наставники?

4.Яку допомогу Ви дістали від наставників?

5.Хто, крім наставників, допомагав Вам у підготовці до уроків?

'6. Яку методичну літературу Ви використовуєте при підготовці до уроків?

7. Які Ви відчуваєте труднощі в ході проведення уроків? Яку, на Вашу думку, допомогу слід надати зметою покращення якості роботи?

8. Яких труднощів Ви зазнаєте при використанні наявної навчально-ма­теріальної бази? Що, на Ваш погляд, потрібно зробити для її вдоско­налення?

9. Чи задовольняє Вас розклад уроків, позакласних заходів?

10. Що можна зробити для поліпшення роботи шкільних методичних об'єднань? Чи допомагають вони     Вам у роботі?

11. Які загальношкільні заходи (педради, методоб'єднання, засідання психолого-педагогічного семінару, ділові, рольові ігри, школа молодого вчителя тощо) найбільше Вам запам'яталися? Чому?

12. Чи задовольняє Вас система самоосвіти, підвищення кваліфікації, яка склалася в школі?

13. Що, на Ваш погляд, слід зробити для збільшення часу на самоосвіту?

14. Що нового Ви дізналися за минулий навчальний рік під час відвіду­вання відкритих уроків, взаємовідвідування уроків, зокрема свого на­ставника?

15. Які методичні прийоми, на Вашу думку, Ви вдосконалили впродовж року?

16. Яку методичну допомогу Ви бажали б дістати від шкільної адміністра­ції, наставників?

17. Що необхідно зробити для полегшення індивідуальної роботи з учнями?

18. Які загальноосвітні заходи для учнів вам найбільше сподобалися і бу­ли, на Вашу думку, найефективнішими? Чому?

19. Що Ви думаєте про психологічний клімат у педагогічному колективі

Подобається