Кам'янське. НВК № 24


remember me

 
ЗНО

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

АТЕСТАЦІЯ

Наказ про затвердження списків педпрацівників, які підлягають атестації

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС   «ЗАГАЛЬНООСВІТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» № 24»

КАМЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

 

   10.10.2018 р.                          м. Кам’янське               №  ___

Про затвердження списків педагогічних працівників НВК  

для участі в атестації 2019 року

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010р. за № 1255/18550, наказу департаменту з гуманітарних питань міської ради від 04.09.2018р. № 577-к/тр «Про склад атестаційної комісії ІІ рівня щодо проведення атестації керівних кадрів, інших педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та інших закладів, установ у 2018/2019 начальному році» та наказу по НВК від 12.09.2018 №  44-к/тр «Про склад атестаційної комісії І рівня та проведення атестації  педагогічних працівників НВК № 24 у 2018/2019 начальному році», згідно з рішенням атестаційної комісії І рівня протокол №  2 від 10.10.2018р. та перспективного плану атестації педпрацівників НВК № 24 з метою активізації творчої діяльності вчителів, стимулювання безперервного здобуття ними фахової освіти й підвищення рівня професійної майстерності

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити списки педагогічних працівників на проходження атестації 2019 року згідно перспективного плану атестації НВК № 24, щодо яких приймається рішення атестаційною комісією  I рівня:

 

1.1.На відповідність займаній посаді:

- Мельник Вікторію Володимирівну, вихователя дошкільного відділення;

- Кучкурду Олену Юріївну, вихователя дошкільного відділення;

- Кучкурду Олену Юріївну, інструктора з фізкультури;

- Пащенко Інну Олександрівну, вчителя початкових класів;

- Орел Олену Станіславівну, вчителя української мови та літератури;

- Шевченко Ірину Анатоліївну, вчителя математики;

- Василюк Тетяну Василівну, вчителя хімії.

 

1.2. На встановлення 10 тарифного розряду:

 

- Мельник Вікторію Володимирівну, вихователя дошкільного відділення;

- Кучкурду Олену Юріївну, вихователя дошкільного відділення;

- Кучкурду Олену Юріївну, інструктора з фізкультури.

 

1.3. На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»:

 

- Орел Олену Станіславівну, вчителя української мови та літератури;

- Шевченко Ірину Анатоліївну, вчителя математики;

- Василюк Тетяну Василівну, вчителя хімії.

 

1.4. На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»:

 

- Пащенко Інну Олександрівну, вчителя початкових класів.

 

 2. Порушити клопотання перед атестаційною комісією II рівня департаменту з гуманітарних питань міської ради про допуск до атестації згідно перспективного плану атестації НВК № 24 наступних працівників:  

 

2.1. На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»:

 

- Кайдаш Валентину Олексіївну, вчителя фізичної культури.

 

2.2.  На відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель»:

 

- Кайдаш Валентину Олексіївну, вчителя фізичної культури.

3. Заступнику директора з НВР Багашовій В.М. подати в міську атестаційну комісію список педпрацівників  щодо яких приймається рішення атестаційною комісією II рівня.

4. Координацію дій по виконанню даного наказу доручити заступнику директора з навчально-виховної роботи Багашовій В.М., контроль залишаю за собою.

 

 

Директор навчально-виховного комплексу № 24                            Т.Г.Котенко

 

З наказом ознайомлені:

Багашова В.М.

Орел О.С.

Пащенко І.О.

Шевченко І.А.

Василюк Т.В.

Кучкурда О.Ю.

Мельник В.В.